Meteen naar de content

Waar worden gevarenpictogrammen voor gebruikt?

Heb je de aanwezigheid van deze kleine rode diamantjes op een witte achtergrond opgemerkt op de achteretiketten van bepaalde schoonmaakproducten!?

Dit zijn veiligheidspictogrammen (of pictogrammen) en zijn bedoeld om u te helpen de producten veilig te gebruiken.

Waarom staan ​​deze veiligheidspictogrammen op mijn productetiket? wat bedoelen ze? Met dit artikel helpen we je de zaken duidelijker te zien!

Waarom staat er een veiligheidspictogram op het etiket van mijn schoonmaakproduct?

Sinds 1 juni 2015 is in heel Europa de Europese CLP-verordening van kracht. Na de toepassing van deze verordening vinden we veiligheidspictogrammen op de etiketten van stoffen en chemische producten. Ze zijn ontwikkeld door de VN om te beschikken over een internationaal visueel systeem waarmee in één oogopslag inzicht kan worden verkregen in de mate van gevaar/risico van chemicaliën. Ze zijn ontwikkeld om u boven alles te dienen en te beschermen. Daarom maakt de aanwezigheid van deze veiligheidspictogrammen u attent op de voorzorgsmaatregelen die u moet nemen om het product veilig te gebruiken.


Wat bedoelen ze?

Er zijn 9 pictogrammen (code: GHS01 t/m GHS09) die verschillende gevarencategorieën vertegenwoordigen. Maar let op: hetzelfde pictogram kan verschillende gevaren beschrijven. Daarom gaan ze altijd gepaard met:

  • Signaalwoorden: Voorzichtig of Gevaar, afhankelijk van het risico
  • Gevarenaanduidingen die het gevaar helpen beschrijven (bijvoorbeeld: huidirriterend)
  • Preventie-informatie om het risico op incidenten/ongevallen te voorkomen. Ook is er een lijst met persoonlijke beschermingsmiddelen en EHBO-maatregelen.

Als consument van het grote publiek zult u nooit met bepaalde symbolen worden geconfronteerd, omdat ze een dermate gezondheidsrisico met zich meebrengen dat ze simpelweg niet mogen worden verkocht aan het grote publiek en uitsluitend zijn voorbehouden voor industrieel gebruik. En zelfs in een industriële omgeving zijn er zeer strikte verplichtingen met betrekking tot de omgang met gevaarlijke chemische grondstoffen om de blootstelling te beperken en de gezondheid van werknemers op het werk te behouden.

Deze 9 veiligheidssymbolen zijn onderverdeeld in drie soorten gevaar:


Fysiek gevaar

De meest voorkomende die u tegen kunt komen zijn het ‘ontvlambare’ pictogram voor producten zoals spuitbussen, gas onder druk, oplosmiddelen enz., maar ook het oxiderende pictogram op natriumpercarbonaatetiketten (voor degenen die bekend zijn met doe-het-zelf-wasmiddel of zelfgemaakt wasmiddel) .

De te nemen maatregelen bij het tegenkomen van dit soort pictogrammen zullen altijd op de etiketten worden aangegeven; het gaat hier vooral om bewaar- en gebruiksmaatregelen om het door het pictogram beschreven risico te vermijden.

Bijvoorbeeld: gas onder druk, beschermen tegen zonnestraling / Op een droge plaats bewaren / …


Het gevaar voor het milieu

Er bestaat slechts één veiligheidspictogram om de effecten op het milieu te beschrijven. Het geeft aan dat het product giftig is voor het aquatisch milieu. Je vindt het op schoonmaakproducten zoals bleekmiddel, insecticiden, enz. Je hoeft niet te bevestigen dat dit type symbool volledig verboden is op ecologische producten die zijn gecertificeerd door Ecocert of Ecolabel.

In dit geval zullen de te nemen maatregelen voornamelijk voorzorgsmaatregelen voor opslag en verwijdering zijn.


Het gevaar voor de gezondheid

Er zijn er 4, waarvan er één wordt gedeeld met fysieke gevaren. Wij verzekeren u meteen: u zult als grote publieke consument nooit met “de schedel en de gekruiste beenderen” worden geconfronteerd! (Gereserveerd voor industriële toepassing, onder zeer strikte voorwaarden)

Op onderhoudsproducten vindt u vooral het volgende:

Dit kan erop duiden dat het product irriterend is voor de huid, ogen of beide, of dat het een sensibiliserende stof bevat bij contact met de huid of de luchtwegen. Je moet absoluut de vermeldingen lezen om te begrijpen wat hij bedoelt.

Dit geeft aan dat het product bijtend is voor de huid of oogletsel veroorzaakt, of beide (of bijtend voor metalen).

Bij het gebruik van deze producten moet u er vooral voor zorgen dat u vóór gebruik de etiketten goed leest, zodat u kunt anticiperen op eventuele incidenten. Zo zal het soms nodig zijn om handschoenen te dragen, de handen goed af te spoelen na gebruik etc.


Wat moet ik doen om mijn product veilig te gebruiken?

Allereerst is het belangrijk om de zaken in hun context te plaatsen: schoonmaakproducten (of zelfs cosmetische producten) zijn geen voedingsproducten. Ook al zijn ze ecologisch, “natuurlijk” en zonder veiligheidspictogrammen, ze bevatten stoffen voor het reinigen, ontvetten enz. ze bevatten niet uitsluitend water. U dient altijd de gebruiksvoorwaarden te respecteren, de etiketten te lezen en vooral de toepassing van het product niet af te leiden. Zou het ooit bij je opkomen om je tanden te poetsen met shampoo of andersom? Voor schoonmaakproducten geldt hetzelfde! Hun veiligheid is onderzocht op basis van het beoogde gebruik van het product. Zelfs met veel fantasie kunnen we het mogelijke misbruik van producten niet altijd voorspellen... sommige consumenten hebben veel fantasie 😉


Hoe kan ik deze pictogrammen op schoonmaakproducten vermijden?

Dit is waar het interessant wordt... waarom probeer je niet die pictogrammen op schoonmaakproducten te vermijden die je bang maken? simpelweg omdat het niet zonder gevolgen is voor de gewenste effectiviteit van het product.

Er zijn verschillende methoden om dit te bereiken:

  • verdun de producten: door water toe te voegen, meer water, meer water in de producten... op wonderbaarlijke wijze verdwijnen de pictogrammen! maar je zult het begrepen hebben, er is niets ecologisch aan en uiteindelijk verliest het product zijn bestaansreden omdat het niet langer effectief genoeg is om zijn basisfuncties te vervullen
  • testproducten op dieren: hoewel ze in cosmetica volledig verboden zijn, is het testen op dieren in bepaalde gevallen nog steeds mogelijk voor schoonmaakproducten. Ze maken het met name mogelijk om de volgende pictogrammen voor oogirritatie of -beschadiging te vermijden.

Bij Mutyne hebben we ervoor gekozen om effectieve en ecologische producten te ontwikkelen. Het is om deze redenen dat we ons hebben aangesloten bij de zaak van PETA en de pictogrammen op onze etiketten hebben geaccepteerd, zoals deze zijn voorzien door de toepassing van de CLP-verordening. We hebben voor pedagogie gekozen door u dagelijks te ondersteunen bij het begrijpen van de elementen op onze etiketten. En laten we pragmatisch blijven: een goed gebruikt product is een veilig product.

Reactie plaatsen

Your email address will not be published..

Winkelwagen

Uw winkelwagen is momenteel leeg.

Begin met winkelen

Selecteer opties